Vår mission/Our mission

Arctic Deli är en stolt aktör som driver innovation inom lokal och hållbar matkultur. Konceptet samlar och tillgängliggör lokal kunskap, mathantverk och smakupplevelser i en dynamisk samverkansplattform med kopplingar till både livsmedelsbranschen och besöksnäringen.
Vi ger besökare och lokalbefolkning en godare, nyttigare och lärorikare matupplevelse som inspirerar till att fler väljer en mer hållbar matkonsumtion såväl i den arktiska regionen, i Sverige och i utländska gästers hemländer.
Utbudet i butiken, menyer och aktiviteterna baseras på kärlek till naturen, kulturen och det lokalproducerade mathantverket. Ett konkret sätt för oss och våra gäster, leverantörer och partners att bidra till en hållbar utveckling.

Arctic Deli is a proud performer that drives innovation in local and sustainable food culture. The concept gathers and makes local knowledge, food crafts and taste experiences available at an dynamic collaboration platform with links to both food artisans as well as the tourism business.
      We give visitors and locals a tastier, more useful and educational experience that inspires to live and eat more sustainable – in the Arctic region, in Sweden and in foreign guests’ home countries.
      The range in the shop, menus and activities are based on love for the locally produced food craft. A very concrete way for us and our guests, suppliers and partners to contribute to sustainable development.